Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

CÁI CÂY SỐNG RỒI
Vợ đi nhắc phải chăm cây
Vui bạn quên tưới, mấy ngày bỏ lơi
Thiếu nước cây héo đi rồi 
" Nể vợ " đến nỗi đứng ngồi không yên
Tập trung chăm mấy hôm liền
Đến nay xanh lá và lên mầm trồi 
Nỗi lòng sướng quá đi thôi
Cây đã khỏi héo nhìn đời lại tươi 
Vợ dạy mà chẵng vâng lời 
"Ra bả, ra tóp ", đừng chơi với bà
Hoan hô cây đã cứu ta 
VVL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét