Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

KHÔNG THAY GHẾ NGỒIThất thập cổ lai hi
Ghế Hội béo bở bám lì không tha
Kẻ tham chẳng biết mình già
Quan trên thích nịnh. Gật là cho qua
"Báo cáo anh..." 
(thêm tí quà).
Điện thoại nhắn trước, gọi là nhanh, mau
Lần trước dư luận chưa lâu
Tham quyền bám ghế, già đâu chịu rời
Lợi mình, lỡ bước bao người
Chi tiêu thỏa chí, lương đôi xuất rồi
Tưởng còn tự trọng với đời
Tự giác xin nghỉ để người khác thay
Ai ngờ ông lại thế này
Bỏ ngoài tai hết, không thay ghế ngồi
V V L
8/2016
Vùng tệp đính kèm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét