Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

KIẾP SAU ĐỔI ĐỜIMùa này nắng nóng quá trời
Chiêm xuân gặt vội.
Mồ hôi tắm người
Mệt, nhưng thóc lúa được phơi
Nhanh khô, rơm nỏ, niềm vui vô bờ
Nhưng nào đã hết chữ ngờ
"Mưa em bất chợt"
giữa trưa nắng tràn
Bỏ cơm
Chạy quáng chạy quàng
Chẳng ai giúp được
Cả làng như nhau!
Rơm ướt.
Lúa chảy ao sâu...
Chồng vợ cải lộn
Mệt mau nổi khùng...
Nào ai thấu cảnh nhà nông
"Một ngày hái quả", tập trung hàng đầu
"Họp, hành lui lại hôm sau"...
Đừng như cái máy, thêm đau cái đầu
Nhà nông dám trách ai đâu
Chỉ mong sao đến kiếp sau đổi đời !
       4/6/2016
  Mùa gặt nóng nung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét