Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

BẬC NHẤT THẾ GIAN


Xứ sở này dày đặc những Pa nô
Những áp pic
Phố đỏ cờ và khẩu hiệu
Hội họp triền miên
Những diễn văn dài
Đọc mỏi mồm, vẫn thiếu
Nói cứ nói
Những câu chữ mĩ miều
Nổ rõ kêu mà không hiểu
Ý kiến xuôi chiều
Giơ tay theo
Rồi vỗ tay theo...
***
Xứ sở bao người
Chỉ mong được hộ nghèo
Dẫu thời nay siêu tin học
Ra rả hàng ngày
Những loa đài cải nhau trên mây
Tác dụng đến đâu chẳng thấy
Miễn biên chế cứ đầy bộ máy
Phố phố
Làng làng
Nhà nhà
Tất cả đều là văn hoá
Mà đạo đức vẫn là xa hoa
Xã hội hoá mang tên nhân dân
Nhà nước chỉ cần Ngân hàng, Kho Bạc
Xứ sở lạ kì
Lạ kì nhất thế gian
 28/6/216
    V V L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét