Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

BẬC NHẤT THẾ GIAN

Xứ sở này dày đặc những Pa nô  
Những áp pic
Phố đỏ cờ và khẩu hiệu
Hội họp triền miên
Những diễn văn dài
Đọc mỏi mồm, vẫn thiếu
Nói cứ nói 
Những câu chữ mĩ miều 
Nổ rõ kêu mà không hiểu
Ý kiến xuôi chiều
Giơ tay theo 
Rồi vỗ tay theo...
***
Xứ sở bao người 
Chỉ mong được hộ nghèo
Dẫu thời nay siêu tin học
Ra rả hàng ngày
Những loa đài cải nhau trên mây
Tác dụng đến đâu chẳng thấy
Miễn biên chế cứ đầy bộ máy
Đạo đức là xa hoa
Phố phố
Làng làng
Nhà nhà
Tất cả đều là văn hoá
Tất cả là nhân dân
Nhà nước chỉ cần Ngân hàng, Kho Bạc
Xứ sở lạ kì
Lạ kì nhất thế gian
 28/6/216
    V V L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét