Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

NOI GƯƠNG LÀM GIÀU


Bao nhiêu là cách làm giàu
Kinh doanh nhà nghỉ, đua nhau xây lầu
Phải chăng kinh nghiệm bấy lâu 
Ma túy, nhà nghỉ... giàu mau cách này
Rồi đến ăn uống, thuốc tây...
(Đặc biệt tham nhũng cách này siêu nhanh)
Kara OK đèn đỏ, xanh
Luân chuyển nhi nữ, kết thành bè dây
Huy động vốn tự có đây
Kinh nghiệm đã sẵn bề dày các quan
Chuyện ăn, chuyện ngủ...
(miễn bàn)
Đời thường, dân chủ, thau, vàng...
(khỏi can)
Cho nên, quan mở nhà hàng
Làm gương cho khách qua đàng noi theo
Đường đến xoá đói giảm nghèo
Xênh xang mà lại được yêu... sướng đời!
Chỉ sợ dân thiếu tiền thôi...
Đứng tên người khác quan tôi khối nhà
26/3/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét