Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

CHÙA BÀ ĐANH
Vắng đúng như là chùa bà Đanh
Cỏ đầy, tường mốc, ngói rêu xanh
Cau nghèo vàng bẹ xơ xác lá
Đại cũng buồn hoa, nhỏ lá cành
Đơn lẻ, im lìm trong cô quạnh
Sợ cả bóng mình chẳng ngó quanh
Một lần, thỏa ước lâu nay nhé
Cho biết thế nào chùa bà Đanh !
3/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét