Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

NĂM DẬU KỂ CHUYỆN GÀCục tác, cục ta
Tuất hay Hợi...
cũng cục ta, cục tác
Đinh Dậu gà vàng
Hay gà tre, gà ác...
Thì vẫn xưa nay
Gà đẻ, rồi gà cục tác
Dù nằm ổ không
Hay chung chồng khác
Túc túc quanh năm, mắn đẻ như gà
Dù có bị trống Choai
Trẻ ranh đành hanh
Bạo hành rồi chạy
Thì vẫn còn tức nhau tiếng gáy
Mổ hòn sỏi
Gọi Thóc đây, thóc đây !
Lừa cả bầy gà mái !
Lươn bò đi, nhớt còn để lại
Thân một mình
Bới đất tìm giun
Sống một mình nuôi con
Mái vàng không cần bố
***
Cuộc đời gà đâu chỉ là bể khổ
Mẹ gà, con vịt
Làm ăn tậm tịt
Đá vịt đá gà
Hoàng hôn quáng gà
Khi chủ vắng nhà
Vọc cả niêu tôm
Đầu hôm khi chớp đông nhay nháy
Rằng thì là gà gáy sẽ mưa...
Tính khí khó ưa
Gà ăn xong gà quẹt mỏ
Tính toán so đo
Đầu gà hơn má lợn
Yếu nhưng cạy gần chuồng
Hơn cảnh gà dù buồn ủ rũ,
Dù sức lực tàn, trói gà không chặt
Phận thấp hèn, gà trống nuôi con
Nào dám đâu mèo mã gà đồng
Xấu mẽ, trụi lông
Về ăn quẩn cối xay
Chịu cày xó bếp
Sống không khuôn phép
Cùng một mẹ đá nhau
Nào phải khôn ngoan đối đáp người ngoài
Lại có những chú gà choai
Mào đỏ, dáng oai
Đua nhau gáy báo bình minh dậy
Những chú gà chăm lo trong trại
Cựa dài và những trận đá hay
Những chú gà Đông Cảo, gà Tây
Gà Mạnh Hoạch, gà thả đồi, chạy bộ
Sung túc như gà, đẻ như gà
Lớn nhanh như thổi
Vẫn khoái trên đời
Mổ chiếc lá chanh rồi cục tác
Làm giàu cho người, cho cuộc sống vui
Chuyện về gà, năm Đinh Dậu kể mãi chưa thôi...
24/12 Tết Đinh Dậu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét