Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

LÀ VÀNG BÀ ƠI !
Gần cháu hay thấy bà cười
Gần ông, mím lợi, mím môi giận mình
Trời cho cái miệng rõ xinh
Sao bà bắt tội, bắt tình chi đây ?
Thôi thì xấu tốt, béo gầy...
Không hay, đậy lại(1), tôi đây ơn bà
Kẻo mà thiên hạ gần xa
Tiếc cho cả một đời hoa phủ phàng
Nữa là xấu thiếp hổ chàng (2)
Thương bà tôi cũng muôn vàn tủi cay
Xin bà vui vẻ từ đây
Vương tơ, có kén, tằm này đành cam
Của nhà, tuy chán cơm rang
Láng giềng đặc sản, là vàng bà ơi(3)

14/11/2016
(1) Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại
(2) Xấu chàng, hổ ai
(3) Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét