Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

CỐI CHÀY
Trắng ngần"hạt gạo làng ta"(1)
Mòn chày, vẹt cối gửi ra chiến trường
Hạt lúa một nắng hai sương
Sắn khoai thay bữa, gạo nhường nuôi quân
Sẻ chia cuộc chiến bao lần
Đa đoan đời mẹ tảo tần sớm hôm
Nhún chân, bậc gỗ cũng mòn
Cối giã sáng bóng, đá còn nổi vân
Nhịp chày lên xuống bao lần
Mới nên hạt gạo trắng ngần thơm ngon
Cối, chày (2) một thuở vàng son
Dẫu là dĩ vãng vẫn còn vẻ vang
***
Cối, chày từ miệng các quan
Nói cùn, lần lữa biết làm sao đây
Hoá bùn, do để lâu ngày(3)
Chày cối hơn cả cối, chày ngày xưa
26/7/216
(1) Thơ Trần Đăng Khoa 
(2) Dụng cụ làm gạo xưa 
(3) Để lâu cứt trâu hoá bùn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét