Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

QUI TRÌNHQui trình là qui trình gì ?
Ai đỡ, ai đẻ ra mi, qui trình ?
Nào là mới du học sinh
Ghế Giám đốc Sở, tư dinh sẵn bày
Qui trình bố nghĩ, con thay
Thái tử con đã mang đầy mánh mung
Qui trình, qui hoạch, qui vùng
Lỗ hàng ngàn tỉ, anh hùng vẫn phong
Qui trình, qui hoạch vừa xong
Đã như đường ống thi công Sông Đà
Qui trình khép kín Formosa
Qui trình cơ cấu vào ra lộn sòng
Qui trình con cha, cháu ông
Nghị hai quốc tịch, Hội đồng cũng thông
Quy trình luân chuyển lòng vòng
Nhà băng khuynh đảo từ trong ra ngoài
Qui trình đúng, qui trình sai
Từ lợi ích nhóm, từ ai qui trình ? 
Đánh chuột, lại sợ vỡ bình
"Cưỡi cọp khó xuống"
Qui trình trời ơi !
22/7/216

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét