Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

HOÀNG HÔN NHIỆM KÌ


Hoàng hôn trên Bến Thủy

Ảnh Vũ Tùng Lâm
 Hoàng hôn thiên nhiên
Quy luật của đất trời
Khoảnh khắc tuyệt vời
Đêm trước, khi bình minh ngời rạng
***
Hoàng hôn đời người
Không mong đợi,
Rồi ai cũng tới
Khi sống để nụ cười
Về cát bụi
người đời thương rơi lệ

***
Hoàng hôn nhiệm kì (1)
Sếp trước khi về
Trang bị phòng
Sắm mua tiền tỉ
Nghỉ hưu rinh đi từ tủ, gương, giường, ghế...
Hoàng hôn nhiệm kì
Bận bố trí cháu con
Mưu toan sắp ghế
Dự án đam mê
Sắp phong bì vội kí
Hoàng hôn nhiệm kì
"Ăn chẳng từ thứ gì" (2)
Còn đấm với đi Tây, đi Mỹ...
***
Hoàng Hôn nhiệm kì
Nhóm lợi ích để lại những gì ?
Thói hoành tráng ăn chơi
Nợ để người sau tiền tỉ
Hoàng hôn nhiệm kì
Vơ vét của công
Chợ chiều
Có bao nhiêu quan lạị, tột cùng dân khinh bỉ !
 9/8/2016
   V V L
(1) Phát biểu của ĐBQH K13
(2) Lời Phó CTN Nguyễn thị Doan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét