Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

PHƯỢNG NỞ HOA RỒI


Phượng khoan hãy nở phượng ơi
Đỏ nhanh thắm lắm đê rồi chia tay
Ba năm dưới mái trường này
Học hành có bạn có thày có cô
Cuộc đời đẹp tựa bài thơ
Trắng trong với những ước mơ sáng lòng
Lại ba mùa nở phượng hồng
Chia tay không đợi không trông cũng gần
Mái trường, phượng nở, bâng khuâng ..
Xốn xang không giống mọi lần phượng ơi
Vẫn là hoa lá đó thôi
Mà như nức nở những lời chia phôi
Xin được một cánh phượng rơi
Ép trong trang sách cả đời mang theo
 V V L               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét