Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

HOÀNG HÔN NHIỆM KÌ


Hoàng hôn trên Bến Thủy

Ảnh Vũ Tùng Lâm
 Hoàng hôn thiên nhiên
Quy luật của đất trời
Khoảnh khắc tuyệt vời
Đêm trước, khi bình minh ngời rạng
***
Hoàng hôn đời người
Không mong đợi,
Rồi ai cũng tới
Khi sống để nụ cười
Về cát bụi
người đời thương rơi lệ

***
Hoàng hôn nhiệm kì (1)
Sếp trước khi về
Trang bị phòng
Sắm mua tiền tỉ
Nghỉ hưu rinh đi từ tủ, gương, giường, ghế...
Hoàng hôn nhiệm kì
Bận bố trí cháu con
Mưu toan sắp ghế
Dự án đam mê
Sắp phong bì vội kí
Hoàng hôn nhiệm kì
"Ăn chẳng từ thứ gì" (2)
Còn đấm với đi Tây, đi Mỹ...
***
Hoàng Hôn nhiệm kì
Nhóm lợi ích để lại những gì ?
Thói hoành tráng ăn chơi
Nợ để người sau tiền tỉ
Hoàng hôn nhiệm kì
Vơ vét của công
Chợ chiều
Có bao nhiêu quan lạị, tột cùng dân khinh bỉ !
 9/8/2016
   V V L
(1) Phát biểu của ĐBQH K13
(2) Lời Phó CTN Nguyễn thị Doan

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

QUI TRÌNHQui trình là qui trình gì ?
Ai đỡ, ai đẻ ra mi, qui trình ?
Nào là mới du học sinh
Ghế Giám đốc Sở, tư dinh sẵn bày
Qui trình bố nghĩ, con thay
Thái tử con đã mang đầy mánh mung
Qui trình, qui hoạch, qui vùng
Lỗ hàng ngàn tỉ, anh hùng vẫn phong
Qui trình, qui hoạch vừa xong
Đã như đường ống thi công Sông Đà
Qui trình khép kín Formosa
Qui trình cơ cấu vào ra lộn sòng
Qui trình con cha, cháu ông
Nghị hai quốc tịch, Hội đồng cũng thông
Quy trình luân chuyển lòng vòng
Nhà băng khuynh đảo từ trong ra ngoài
Qui trình đúng, qui trình sai
Từ lợi ích nhóm, từ ai qui trình ? 
Đánh chuột, lại sợ vỡ bình
"Cưỡi cọp khó xuống"
Qui trình trời ơi !
22/7/216