Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

NGHĨA TÌNH ĐÂU NÓI RA LỜI

Niềm vui mong gặp bạn hiền
Ao sâu thả lưới bắt liền cá to
Mồi ngon, rượu sẵn trong vò
Râm ran chuyện cũ, hát hò tàn đêm
Tuy xa vẫn nhớ Phương, Viên
"Phải đâu quàng họ..." mà quen lâu rồi !
Nghĩa tình đâu nói ra lời
Cái tâm dành để người đời phán soi
Quen nhau trước cả mọi người
Việc công từng đã một thời chung đôi
Mấy lần biết bạn về chơi
Vô tư, khi họ không mời lại thôi
Giờ đây tuy đã nghỉ rồi
Cái tình cái nghĩa, nhớ thời hàn vi
19/11/216

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét