Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

ĐÊM DÀI CÔ ĐƠN
Ngoài trời tí tách mưa rơi
Vào ra lẻ bóng, đơn côi một mình
Thạch sùng lười cũng lặng thinh
Vắng em nào biết tâm tình cùng ai
Cô đơn thức với đêm dài
Nệm êm, chăn ấm... ôm hai gối liền !
9/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét