Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

THẰNG TRỘM DỞ HƠI
Mày vào nhà làm chi trộm ơi
Của quí của tao, tao đem theo rồi. 
Con cái lớn, đứa nào nấy giữ. 
Ông Chủ không về.
Chăn chiếu giặt phơi
***
Phá cửa làm gì hỡi trộm ơi
Muốn kiểm tra,
mở cửa tao mời...
Cái khoá ngoại mới thay làm hỏng
Của bộn tiền,
mày tưởng chuyện chơi
***
Người ta giàu, mày chẳng đến xơi
Lại nhắm nhà tao.
Ngu quá trời !
Đúng cảnh chó này cắn áo rách
Tao nghèo, vắt mũi đủ ăn thôi
***
Thằng trộm này đúng đồ dở hơi
Đạo trích tưởng mày khảo sát rồi
Tù mù chẳng được xơi cá rán
Vào tù có bận dễ như chơi !
    4/7/216


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét