Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

YÊN ĐỊNH HUYỆN ĐẦU TIÊN CỦA THANH HÓA ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".
Tính đến hết năm 2015, huyện Yên Định đã có 22/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 5 xã đã đạt trên 15 tiêu chí là các xã: Định Công, Yên Lạc, Yên Thịnh, Yên Ninh và Yên Thọ.
Trên địa bàn huyện, hạ tầng kinh tế được tăng cường, bộ mặt nông thôn đã đổi mới rõ nét, các công trình được xây dựng khang trang, hiện đại, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Bên cạnh đó, các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm chỉ đạo, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống cho nhân dân.
Hoàng Diên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét