Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

HOAN HÔ THỦ TƯỚNG            
Thủ Tướng đã chỉ đạo
Đề cao chống lãng phí
Không ăn chơi xa sỉ
Nhà cửa và trang bị
Không vượt mức đã qui

***
Sẽ không đi nước ngoài
Khi đối tượng không phải
Khi mục đích không rõ
Dù tiền Doanh nghiệp cho
Hay tiền chùa gửi lại
Doanh nghiệp còn lụn bại
Vốn vay chưa trả lãi
Lấy đâu tiền đầu sai ?
(Chẳng qua mong ưu đãi
Có đi lại ấy mà...)
Kiểu hối lộ sạch sẽ
Bằng mời Sếp chơi xa
Về - Dự án thu lại..
Lợi riêng - Hại Quốc gia


***
Chống lãng phí nói hoài
Mũ ni vẫn che tai
Người nói thì cứ nói
Nghe : nước đổ lá khoai
Bệnh cá nhân kéo dài...
Xe công, mình một cái
Tiêu chuẩn thì không phải
Mà vẫn ung dung sài

Căn bệnh "sĩ " nói mãi

Mà vẫn bỏ ngoài tai
Thích hoành tráng vĩ đại
Dùng một, lãng phí hai
Cơ chế nào tồn tại
"Chạy ...để được làm sai "
Vượt bao lần định mức
Lãng phí vì ...bệnh oai

Trên biết rồi vẫn gật

Thế thì còn trách ai ...
Quy định rồi
Nói mãi
Nói hay ...làm toàn sai
Chính phủ cấm là phải
Không ngoại trừ một ai
"Thượng mà đã bất chính
Dưới tăc loạn đâu sai"
***
Chỉ mong rằng làm thật
Đừng khoác lác cho oai
     02/11/214

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét