Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

THẾ LÀ NHẤT TA
Bà xã chăm cháu nơi xa
Tự do thoải mái mình ta, đã đời !
Hôm trước"nhất vợ nhì trời"
Hôm nay ngược lại, mình thời nhất thôi
Ngủ dậy muộn, bỏ bữa rồi
Cái chăn đắp đống mùng đôi loà xòa
Lon bia, dấu dép đầy nhà
Rõ ràng trận chiến tối qua đông người
Ly, ấm mỗi cái mỗi nơi
Nhìn cảnh chiến địa rã rời chân tay
Sáng rồi mà vẫn còn say
Nằm luôn chơi giấc ngủ ngày, bù đêm !
Quá mệt, một giấc triền miên
Tỉnh dậy, trăng muộn đã lên đến thềm...
Bụng đói, kiếm gì ăn thêm
Lại đi, lại thức sáng đêm mới về
Chủ nhật, ngủ chán ngủ chê
Cây không tưới nước, bỏ bê cửa nhà
Xả láng được vợ đi xa
Thoát vòng cương toả! Thế là nhất ta
***
Thứ 2 vừa mở mắt ra
Cây kiểng chết héo mắt hoa lên rồi...
Bà xã sắp về đến nơi
Tam bành bà giận, xem trời bằng vung
Thật là tai hại vô cùng
Vừa lo vừa sợ nói không hết lời
Ước gì chuyện lạ trên đời
Thần thông biến hoá ai ơi cứu dùm ...!
        05/11/212