Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

TẢN MẠN ĐÊM GIÁNG SINH
Đất nước dân chủ
Cộng hoà.
Đa dân tộc
Đa thần
Đa tôn giáo
Đạo Phật
Tin Lành
Cao Đài
Hoà Hảo...
Đạo Hồi
Hin Đu
Đạo người Công Giáo...
Bình đẳng như nhau
Hướng thiện
Nghĩa nhân
Bác ái hàng đầu
***
Phỉnh nịnh
Hiếu kì
đua nhau
Kẻ tưởng hay
Lại khuếch trương thêm
Của mình linh thiêng
Lại coi thường đạo khác.
Tín ngưỡng tự do
Xin đừng có ép
Thứ chủ nghĩa xa vời
Mong trở thành quốc đạo.
***
Khi lòng tin cụ thể giảm mau
Dân tất yếu kiếm tìm đền bù hư ảo
Điều đó lí giải vì sao
Dân hướng về
Tâm linh
Tôn Giáo
Và xin ai
Đừng có đối đầu...

25/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét