Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

LẠ KÌ


Bỗng nhiên quạt chạy
Ti vi nói
Tắt mở tự nhiên
Cứ thế liên hồi...
Nhà thông thái ở đâu xin hỏi
Đâu lạ kì
Đâu thế này không?

***
Đang bình yên.
Truyền hình bổng nói
Cứ như là"không hỏi cũng xưng..."
"Có tật, tất giật mình"là vậy
Nguyên cớ ư
Biết hỏi ai đây?
***
Dư luận thì từ xưa đến nay
Đã thanh minh lại càng lan rộng
Hãy vô tư như chị Quyết Tâm:
" Lòng tin của nhân dân
vẫn còn nguyên vẹn "
Giảm đâu nào
Có chuyện vậy sao?
***
Để dân tin
Hành động tốt vào
Miệng nói hay
Tay làm lại dở
Bảo tin ư ?
Biết nói thế nào...
***
Xin nhường lời
Cho nhà Tuyên Giáo
Nói cho hay
Tin nhé, đồng bào !
05/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét